Missie Terwijl u dit leest, worden mensen gearresteerd, opgesloten, gemarteld en gedood. Vaak in alle eenzaamheid, zonder dat iemand van hen weet. Mensen die slachtoffer zijn, omdat hun ras, seksuele geaardheid, geloof of politieke overtuiging niet wordt getolereerd. Het zijn gewone mensen: boeren, arbeiders, studenten, politici, schrijvers. Hun regeringen hopen dat ze vergeten worden. Sinds 10 december 1975 voert Amnesty Maastricht actie voor vrijheid en voor de rechten van de mens. Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetens- gevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat. Via het filmpje ons verhaal kunt u Amnesty beter leren kennen. Amnesty International heeft vier werkterreinen: 1. De bescherming tegen politiek geweld:  bescherming tegen willekeurige gevangenschap, oneerlijke processen, martelen, verdwijningen, buitengerechtelijke executies, politiegeweld, schendingen van de mensenrechten tegen vrouwen en het geweld van gewapende groepen. 2. De vrijheid van meningsuiting en non- discriminatie: het bijdragen aan duidelijkheid over wat de inhoud en beperkingen van vrijheid zijn: kwesties van vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, discriminatie en privacy. 3. De mensenrechten van migranten en vluchtelingen: Vreemdelingendetentie en mensenrechten van illegalen in Nederland krijgen speciale aandacht, evenals uitbuiting en onmenselijke omstandigheden van migranten waar ook ter wereld. 4. Werken voor economische, sociale en culturele rechten: Amnesty zet zich voor een menswaardig bestaan, voor de economische, sociale en culturele rechten, door ratificatie van internationale verdragen, mensenrechten in de Millenniumdoelstellingen, de aansprakelijkheid van bedrijven.
“Amnesty is een noodzakelijk kwaad: ik bleef altijd hopen dat onrecht zou verdwijnen, maar dat is helaas een illusie…” Wil Boehlé, voormalig lid en stand- werkster Amnesty Maastricht
Amnesty Groep Maastricht
Missie Terwijl u dit leest, worden mensen gearresteerd, opgesloten, gemarteld en gedood. Vaak in alle eenzaamheid, zonder dat iemand van hen weet. Mensen die slachtoffer zijn, omdat hun ras, seksuele geaardheid, geloof of politieke overtuiging niet wordt getolereerd. Het zijn gewone mensen: boeren, arbeiders, studenten, politici, schrijvers. Hun regeringen hopen dat ze vergeten worden. Sinds 10 december 1975 voert Amnesty Maastricht actie voor vrijheid en voor de rechten van de mens. Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetens- gevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé- sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat. Via het filmpje ons verhaal kunt u Amnesty beter leren kennen. Amnesty International heeft vier werkterreinen: 1. De bescherming tegen politiek geweld:  bescherming tegen willekeurige gevangenschap, oneerlijke processen, martelen, verdwijningen, buitengerechtelijke executies, politiegeweld, schendingen van de mensenrechten tegen vrouwen en het geweld van gewapende groepen. 2. De vrijheid van meningsuiting en non- discriminatie: het bijdragen aan duidelijkheid over wat de inhoud en beperkingen van vrijheid zijn: kwesties van vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, discriminatie en privacy. 3. De mensenrechten van migranten en vluchtelingen: Vreemdelingendetentie en mensenrechten van illegalen in Nederland krijgen speciale aandacht, evenals uitbuiting en onmenselijke omstandigheden van migranten waar ook ter wereld. 4. Werken voor economische, sociale en culturele rechten: Amnesty zet zich voor een menswaardig bestaan, voor de economische, sociale en culturele rechten, door ratificatie van internationale verdragen, mensenrechten in de Millenniumdoelstellingen, de aansprakelijkheid van bedrijven.
Amnesty Groep Maastricht